OGLASI

    PRIDRUŽITE SE

UZIVO ANTENA 5 RADIO NETWORK MACEDONIA VO ZIVO

 

128 kbps1

 

WEBSITE - metropolisradio.com.mk/

LOKACIJA -SKOPLJE - REPUBLIKA MAKEDONIJA

FREKVENCIJEБитола 92.90 Битола 93.90 Валандово 107.00
Велес 88.30 Велес 91.90 Гевгелија 89.20 Делчево 97.90 Демир Капија 106.30 Душегубица 103.30 Кавадарци 104.20 Кичево 95.50 Крушево 106.30 Куманово 106.30 Маврово 92.90 Маврово 105.50 Мал Радобил 104.20 Охрид 92.00 Скопје 95.50 Страцин 105.50 Струга 103.30 Струмица 100.50 Тетово 106.90 Фариш 92.90 Штип 104.80 Црвена Вода101.90 MHz

POSTOJI OD -1994