OGLASI

    PRIDRUŽITE SE

UZIVO MAKEDONSKO RADIO 1 RADIO SKOPLJE VO ZIVO

 

 

WEBSITE http://www.mrt.com.mk

LOKACIJA - SKOPLJE -MAKEDONIJA

FREKVENCIJE- Белчишта 88.30 Битола 92.30 Богомила 93.00 Валандово 94.30 Валандово 95.30 Велес 97.30 Витолиште 93.70 Гевгелија 99.20 Герман 89.40 Глобочица 95.30 Групчин 95.10 Двориште 91.50 Дебар 87.70 Дебар 95.30 Делчево 94.50 Дуње 93.30 Душегубица 93.30 Жировница 97.00 Извор 87.80 Кавадарци 89.80 Кичево 88.80 Кичево 91.00 Кратово 94.80 Крива Паланка 91.30 Крива Паланка 99.90 Крушево 93.70 Куманово 100.40 Лазарополе 89.90 Маврово 103.00 Маврово 104.00 Македонска Каменица 91.50 Македонски Б 101.70 Матка 95.10 Мраморец 88.60 Нов Дојран 104.50 Осломеј 90.00 Охрид 89.90 95.30 94.00 Пехчево 89.20 89.10 Прилеп 98.10 Радовиш 87.60 Ростуша 96.80 Седларево 90.70 Скопје 98.90 Сопотница 88.40 Србиново 91.50 Страцин 96.20 Струга 93.30 Струмица 91.50 Тажево 90.50 Тајмиште 87.70 Теново 88.00 Тепавци 94.90 Тетово 88.80 Томорос 107.40 Штип 93.30 88.30

POSTOJI OD - 28.12.1944

STARO IME - RADIO SKOPLJE