OGLASI

    PRIDRUŽITE SE

UZIVO MAKEDONSKO RADIO 2 RADIO 2 VO ZIVO

 

 

WEBSITE www.mrt.com.mk

LOKACIJA - SKOPLJE -MAKEDONIJA

FREKVENCIJE- Белчишта 90.90 Битола 96.10 Богомила 91.00 Валандово 98.10 Велес 94.10 Витолиште 98.50 Гевгелија 102.40 Герман 107.20 Глобочица 98.70 Групчин 100.50 Двориште 95.70 Дебар 101.00 Делчево 96.50 Дуње 98.10 Душегубица 95.30 Извор 90.00 Кавадарци 96.30 Кичево 93.10,93.80 Кратово 103.00 Крива Паланка 88.00 ,94.80 Крушево 101.00 Куманово 98.40 Лазарополе 94.30 Маврово 99.30 Македонски Брод 88.00 Матка 97.80 Мраморец 100.80 Осломеј 101.20 Охрид96.50,106.50Пехчево 95.90 Попчево 98.60 Прилеп 91.00 Радовиш 94.40 Ростуша99.90 Скопје 92.40 Сопотница 91.00 Страцин 90.00 Струга 97.70Струмица 94.90,97.80 Тајмиште 95.10 Теново 90.00 Тепавци 103.40Тетово 96.30 Томорос 98.90 Штип 90.50

POSTOJI OD - 15.09.1962

STARO IME - RADIO SKOPLJE 2 RADIO 2000, RADIO HERC