OGLASI

    PRIDRUŽITE SE

UZIVO MAKEDONSKO RADIO 3 MULTINACIONALNI KANAL VO ZIVO

 

 

WEBSITE www.mrt.com.mk

LOKACIJA - SKOPLJE -MAKEDONIJA

FREKVENCIJE- Белчишта 99.90 Битола 102.60
Валандово 105.40 Велес 101.30 Витолиште 105.50 Гевгелија 96.50 Глобочица 101.50 Групчин 106.10 Дебар 91.30 Дебар 96.50 Делчево 107.70 Душегубица 101.00 Жировница 90.00 Извор 99.90 Кавадарци 107.40 Кичево 98.10 Крива Паланка 90.50 ,98.60 Крушево 91.50Куманово 104.90 Маврово 94.00Матка 100.40 Осломеј 104.90 Охрид 99.80 Пехчево 104.30 Прилеп 88.00 Радовиш 92.00 Седларево 92.60 Скопје 87.80 Сопотница 97.30 Србиново 100.40 Страцин 92.10 Струга 91.00 Струмица 106.80 Теново 92.00 Тепавци 91.50 Тетово 98.30 Томорос 89.00 Штип 99.70

POSTOJI OD - 29.12.1979

STARO IME - RADIO SKOPLJE 3 RADIO KULTURA